ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
จำนวนแรงงานอิสระ จากการสำรวจ (สป.รง.) (ความต้องการช่วยเหลือ)

องค์กร : สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ : ประมวลผลจากฐานข้อมูลโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
มุมมอง :
NODT_GENDERGENDER_NAMESTATUS_IDDT_MOL_SURVEY_AGE_RANGEAGE_RANGE_NAMEDT_MOL_OCCUPATION_CODEOCCUPATION_NAMETIME_CODEDT_LOCATIONLOCATION_NAMEPROVINCE_NAMEZONE_REG_NAMEDT_SSO_STATUSSSO_STATUS_NAMEDT_MOL_SURVEY_WANTLV_0LV_1LV_2LV_3LV_4LV_5LV_6AS_OF_DT

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล U1NPXzMy
วันที่สร้างชุดข้อมูล -
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล หมวดที่ 9 แรงงานอิสระ (นอกระบบ)
ป้ายกำกับ แรงงานอิสระ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
อีเมลผู้ติดต่อ -
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ก.ค. 2567
สัญญาอนุญาต -