ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
สัดส่วนผู้ประกันตนทั้งหมด มาตรา 33, 39, 40 (สปส.)

องค์กร : สำนักงานประกันสังคม

หมายเหตุ : ประมวลผลจากฐานข้อมูลโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
มุมมอง :
NOYEARSQUARTERA33_TOTALA39_TOTALA40_TOTALPERSONAL_TOTALPERCENT_OF_A33AS_OF_DT

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล U1NPXzI0
วันที่สร้างชุดข้อมูล -
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล หมวดที่ 2 การจ้างงานในระบบประกันสังคม
ป้ายกำกับ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานประกันสังคม
อีเมลผู้ติดต่อ -
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ก.ค. 2567
สัญญาอนุญาต -