ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
จำนวนประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (สสช.)

องค์กร : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

หมายเหตุ : ประมวลผลจากฐานข้อมูลโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
มุมมอง :
NOYEARSQUARTERSEX_CODESEX_DESCRE_WK_GROUP_NAMERE_WK_SUBNAMEPERSONAL_TOTALPERSONAL_OF_MILLIONAS_OF_DTPROVINCE_NAME

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล TlNPXzAx
วันที่สร้างชุดข้อมูล -
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล หมวดที่ 2 การจ้างงานในระบบประกันสังคม
ป้ายกำกับ ประชากร
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ -
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ก.ค. 2567
สัญญาอนุญาต -